banner2


Simsiz mikrofon qeyri-sabitdirsə: 2019-12-31
əmin şey