ਉਤਪਾਦ

PrecisionHigh performance power cordEnvironmental protection, high performance and high power cord, stable and accurate welding of port,No electricity leakage, eu side quasi - wire, remote control, no need for complex programming operationsOut of the box, strong anti -interference ability, feel fine.

ਉਤਪਾਦ

ਉਤਪਾਦ

ਉਤਪਾਦ

PrecisionHigh performance power cordEnvironmental protection, high performance and high power cord, stable and accurate welding of port,No electricity leakage, eu side quasiwire, remote control, no need for complex programming operationsOut of the box, strong anti -interference ability, feel fine.

 

ਉਤਪਾਦ ਉਤਪਾਦ
Power supply AC100V + 240V 50HZ -60HZ
ਉਤਪਾਦ 300ਉਤਪਾਦ
ਉਤਪਾਦ 10ਉਤਪਾਦ
ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਊਟਲੈੱਟ 200-500 square meters
Blowing height 4 * 7ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਊਟਲੈੱਟ
Material Cast iron
ਮਲਟੀ-ਐਂਗਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਮੋਕ ਮਸ਼ੀਨ Remote control and wire control
Weight 10ਉਤਪਾਦ
Size 49 * 45 * 41 cm

 

 

ਉਤਪਾਦ

ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ.

ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ

ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ 2008, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ.

ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, [object Window]. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ.

ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ 4 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ:

1. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ
2. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ
3. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ
4. ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

 

FAQ:
ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ?

ਉਤਪਾਦ : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ:

1)ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ:ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ(ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ)

2)ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

3)ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ:ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

4)ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ?

ਉਤਪਾਦ : 1 ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ.

ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ ?
ਉਤਪਾਦ : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ , ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ , ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ , ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ , ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ.

ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ : ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਉਤਪਾਦ : ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ , 30% ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ , ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ 70% ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ , ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ , ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ .(ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ)

 

ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ:

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ
ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ