ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ

Our snowflake maker machine is the use of ultra-high pressure generated by the strong air will be snowflake oil into the sky flying K dance,Snowflakes, the effect is quite realistic, remote control, but also line control control can make snowflakes bigger and smaller,Follow one's heart, very romantic, it is the first choice for stage performance, crew filming, bar special effects.

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ

ਉਤਪਾਦ

Snowflake maker machine is the use of ultra-high pressure generated by the strong air will be snowflake oil into the sky flying K dance,Snowflakes, the effect is quite realistic, remote control, but also line control control can make snowflakes bigger and smaller,Follow one’s heart, very romantic, it is the first choice for stage performance, crew filming, bar special effects.

 

ਉਤਪਾਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ
ਉਤਪਾਦ 1500ਉਤਪਾਦ
Liquid consumption 12/h
Linear control ਮਲਟੀ-ਐਂਗਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਮੋਕ ਮਸ਼ੀਨ 5 ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਊਟਲੈੱਟ
Product specification 540M M* 340MM* 350M M
Pump 13ਇੱਕ
ਉਤਪਾਦ 10ਇੱਕ
Net weight 6.3 KG
ਮਲਟੀ-ਐਂਗਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਮੋਕ ਮਸ਼ੀਨ Large amount of snowflakes, spray distance can be adjusted

 

 

ਉਤਪਾਦ

ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ.

ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ

ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ 2008, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਲਿਮਟਿਡ. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ.

ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, [object Window]. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ.

ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ 4 checks in the whole process:

1. Raw material inspection
2. In processing inspection
3. Final inspection
4. Outgoing inspection

ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

 

FAQ
Q : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ?

ਇੱਕ : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ:

1)ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ:ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ(ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ)

2)ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

3)ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ:ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,Address,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ,ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

4)ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ

Q : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ?

ਇੱਕ : 1 ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ.

Q : ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ ?
ਇੱਕ : ਜੀ , ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ , ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ , ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ , ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨਿਰੀਖਣ.

Q : ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਇੱਕ : ਟੀ / ਟੀ , 30% ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ , ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ 70% ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ , ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ , ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ .(ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ)

 

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ
ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ