Meʻa ke fakaʻaongaʻ

ʻOku ʻomi ʻe he fakapalofesinale ha ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki e mama ki he ngaahi fakafiefia, ngaahi fakaʻaliʻaí, ngaahi falefaiva ngaue fakapuleʻanga mo e kautaha, ngaahi fale koniseti, laine, ngaahi Musiumé, ngaahi konisetí, ngaahi fale taumuʻa fakavahaʻa-taʻu, Studios, etc.

Katiloka

Kuo lavaʻi ʻe he ngaahi koloa ISO tohi fakamoʻoni ʻo e polokalama lelei, Tohi fakamoʻoni maluʻi ʻo e kolo ʻIulope, Ko e tohi fakamoʻoni ʻo e ʻatakai ʻoku puleʻi lahi taha ʻe EU RoHS

Koloa vela

Fakatau fakahangatonu ʻa e tokotaha ngaohi kapeti, taʻe middlemen, lava ke fakasiʻisiʻi e patiseti ʻa e kasitoma; taimi maluʻi loloa, ʻOku kehekehe pe ʻa e taimi maluʻi ʻo e koloa mei he 1-3 ngaahi taʻu

  • 12 p * 10Naʻe taki ʻe W ʻa e maama ʻo e ʻulu tautaha

    Fakamatalá:

    TATAKI 12 foʻi pulu fuopotopoto ʻoku teka mamalie atu ʻi he TV ʻoku ne luluʻi mamalie ʻa e fakaʻuhingaʻi ʻo e mali ʻo e ngaahi maama fakafamili ko e axis fetongitongi koeʻuhi taʻe fakangatangata ʻi he 540 °, pea fetongitongi koeʻuhi taʻe fakangatangata ʻa e axis y. Founga puleʻi ʻe fa (Fakapolokalama, ʻEiki-popula, naʻe fakatupunga ʻe he moʻui fakafalala pe, leʻo kuo fakamoʻui), infect e siteisi.

Faingamālie

Tanaki mahuʻinga lahi ki he meʻa fakatekinolosia, ʻOku adheres ʻa e Senita R & D ki he tefitoʻi moʻoni ʻo hono fakatahaʻi ʻo e fakatotolo fakasaienisi fakavahaʻapuleʻanga mo e fie maʻu ʻa e maketi ko e fakahinohino.

  • ʻE ʻomi ʻe he AK ʻa e mama ki he funga siteisi ha tokoni ki he ako taʻetotongi.
  • Ngaahi fakaʻaliʻali mama kuo tau ʻalu ki ai he funga ʻo e mamani.
  • ʻOku tau foaki taʻetotongi onsite ngaahi tokoni ki hono fola.

Koloa ʻoku ʻoatu

Taʻetotongi ki hono tokangaʻi, fakahū ha paʻanga, taʻetotongi ʻi he hili hono fakatau atu, tauʻatāina 1 maluʻi taʻu, tokangaʻi he moʻuí, foaki ʻi he ʻosi ʻa e tohi tukupa ʻo e tuʻuaki, ko ia ʻoku ʻikai haʻo hohaʻa

FEKAUʻAKI MO KITAUTOLU

Naʻe fokotuʻu ʻi he 2008, Guangzhou Duohu mama ʻoku fakatau mei he siteisi & ko ha kautaha ʻoku nau femoʻuekina ʻi he fakalakalaka, hono ngaohi mo ngaohi, fakatau mo hono fokotuʻu ʻo e ngaue tokoni ʻe taha.

FEHUʻI HE TAIMI NI