54 TE mau mori û ARATA'I

Û taatoa 54 arata'i i te mori anaana anaana no te ohipa ohipa faaipoiporaa e faateatea mai i te tâpû mori o te turama i te aifaitoraa i te pae no te apîraa

Faahu'ahu'araa o te tao'a

Uiraa i teie nei

Te mau haamaramaramaraa no te ohipa

54 te faa'ite nei te paru arata'i i te hoê tere faahiahia mai ta outou e hinaaro. E rave rahi û, e toru û o te hoê lamepa. Mana'o maramarama, a pee i te tomaraa himene, e haavî ohie i te mori no te taui i te û e ia haere o'na ana'e iho. Hi'o mata, te ana'iraa o te ahu, te hoê vahi rahi e te aano, te mau maramarama teitei e horo'a mai.

Te haaputuraa mana: AC90-245V,50/60Dra
mana tei tapa'ohia: 180W
Vahi i tauturuhia: 54pcs 3 i roto 1 Arata'ihia te anaana
Te tumu maramarama o te oraraa: 6-10 mirioni hora
Te huru no te faatereraa: DMX512, tîtî, tura'i ia'na iho, haavîraa reo
Te mau faaohiparaa: Faahanahanaraa i te faaipoiporaa, te mau ha'uha'iha'i, piha amuiraa, piha ohipa, mau taata haa rahi
Te aroa: E va'u ana'e rave'a (faa'ite)
Rahi o te tao'a: 27*27*39CM
tauaharaa upe'a: 43TE MAU TU'I

 

Piaraa hoho'a

Afata matini

E taata hamaniraa ohipa o Te Rahu no te mori i ni'a i te tahua, horo'araa i te mau rave'a no te faaohiparaa i te mori no te faaanaanataeraa, te mau pŭpŭ ha', te mau opuaraa a te hau e a te taiete, te mau fare teata taata ora, te mau fare himeneraa, mau pae, te mau fare mana'o ora, te mau fare haapu'eraa rau, e te mau fare raveraa ohipa.

Hoho'a o te pŭpŭ

Co.Co., Te fare. o te hoê taiete e haa nei i roto i te tupuraa, mau hoho'a, hooraa e haamauraa i te hoê noa taime. Te rave nei matou i te ohipa na muri i te mau taiete e rave rahi i ô nei. I te hoê â taime, e rave te reira i te mana'o apî, te tereraa o te makete faaafarohia e te maitai i muri a'e i te hooraa o ta'na opuaraa, no te farii i te faati'araa hoê a te mau taata e rave rahi e te tahi mau hoa.

Parau tu'ite no te ohipa hi'oraa u'ana

te mau tau hamaniraa rahi a ta matou taiete o te faanuuraa ïa i te mau mori o te pereoo, te mau mori haru, hi'opo'araa i te mau mori, mau mori roro uira, te mau mori o te hoho'a, Te mau mori ARATA'I, mau mori lasere, te mau mori hi'o e te vai atu ra te mau tauihaa i ni'a i te faanahoraa ISO9001, te parau tu'ite no te faanahoraa faatereraa maitai, titauhia te parau tu'ite a te taiete taiete e ua tere atu te taiete i te MAU ÛPT29490 tei titauhia te parau tu'ite no te parau tu'ite e te parau tu'ite a te taiete hi'oraa a te taiete.. Ua roaa i teie tauihaa te tahi mau parau faati'a aravihi e te parau tu'ite no ni'a i te maitai na te ara.

E ti'a i te mau hamaniraa atoa ia tae'a 4 e hi'opo'a i te taatoaraa o te ohipa:

1. Hi'opo'araa no te mau materia
2. I roto i te hi'opo'araa
3. Hi'opo'araa hopea
4. Hi'opo'araa na ni'a i te

 

 

FAQ:
Q: Mai te mea e, aita vau i mauruuru i te tao'a ta'u i farii, e nehenehe anei ta'u e ma'iti ia faaho'i i te reira?

A: Oia mau, aita e fifi. Mai te mea e, aita te taata hoo i farii i te mauruuru ore no to'na manuïa ore i te ohipa ma'i manuïa ore, fifi faito maitai, tauihaa tu'inohia, tao'a hape, e hoho'a hape e aore râ te horo'araa, e te tahi atu â., e fafau tatou e ho'i mai tatou i roto i na mahana e hitu e e tau'a haere taua i roto 15 te mau mahana.

Q: E nehenehe anei ta'u e faaohipa i ta'u iho mau tauhaa no te faauta i te mau tauhaa na'u?
A: E, mea papû, mai te mea e, e taata anaanatae outou i Roto i te Fare Haapiiraa e aore râ i Te feia mo'a i te mau mahana hopea nei, e nehenehe ta outou e vaiiho i to outou mau tao'a na outou, e titauhia ïa ia outou ia aufau i te tauhaa ia tatou .(a'oraa mai te au i te reira)

Q: Eaha te rave'a no te aufauraa?
A: I muri a'e i te rima o te taata hoo e te taata hoo i te tapaeraa i te hoê hooraa tauhaa, e aufau ïa matou i te hoê moni i aufauhia na mua a'e. Ia oti ana'e te hamaniraa e ia haponohia'tu i te vahi piri roa a'e o te taata hoo., e ohi matou i te toe'a o te mau haamau'araa e e faaara matou i te taiete ra no te horo'a i te mau tauihaa.

A hapono mai i ta oe poro'i ia matou:

TITOROTORO I TEIE NEI
TITOROTORO I TEIE NEI