siphakamisa ukuthi udlulisele inani eligcwele ngesikhathi esisodwa njengoba kunemali yenqubo yasebhange